Od ponad 10 lat pomagamy firmom osiągać cele finansowe i brandingowe. CDN Partner jest agencją technologiczną kierującą się wartościami.

Galeria

Kontakt

ul. Starogajowa 33, 54-047 Wrocław

biuro@cdnpartner.com.pl

+48 71 354 61 65

Aktualizacja Blog

Podatki 2021: Pakiet Slim VAT 2.0

zdjęcia na www (2)
 
Od 1 października br. obowiązuje większość przepisów przewidzianych w tzw. pakiecie Slim VAT 2. Zmiany odnoszą się do m.in. wykonywania prawa do odliczenia podatku naliczonego, terminów na stosowanie ulgi na złe długi oraz płynności finansowej firm stosujących mechanizm podzielonej płatności. 
// Co to oznacza dla podatników VAT?

Pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT) to druga część zmian w ustawach podatkowych, mających na celu upraszczanie rozliczania przez podatników podatku VAT. Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet SLIM VAT, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Większość nowych przepisów obowiązuje od 1 października 2021 r., ale zmiany dotyczące korekt importu towarów i neutralnego rozliczenia WNT, importu usług i dostaw krajowych podlegających odwrotnemu obciążeniu weszły w życie już 7 września br. Z kolei możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS będzie dostępna od 1 stycznia 2022 r.

// wprowadzone zmiany obejmują następujące obszary
  • Transakcje łańcuchowe – określenie, której dostawie w transakcjach łańcuchowych należy przypisać wysyłkę lub transport w zależności od tego czy odpowiedzialnym za wysyłkę lub transport jest pierwszy czy ostatni z podmiotów. 
  • Procedura uproszczona VAT – umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek należny VAT z tytułu importu towarów w deklaracji VAT dokonanie korekty tej deklaracji w terminie 4 miesięcy, po miesiącu, w którym podatnik miał rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów, w sytuacji, gdy podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył podatku VAT w prawidłowej wysokości.

  • Ulga na złe długi – wydłużenie możliwości skorzystania z ulgi na złe dług z dwóch do trzech lat.

  • VAT-26 – zmiana terminu na złożenie informacji VAT-26 na 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem.

  • Sprzedaż nieruchomości – wprowadzenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.

  • Rachunek VAT – podatnicy zyskają możliwość przenoszenia środków z rachunku VAT w jednym banku na rachunek VAT prowadzony w innym banku, niemniej w dalszym ciągu będzie to wymagało od podatnika wystąpienia z wnioskiem do organów podatkowych. Wprowadzono możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty, co ma na celu ułatwienie uzyskania płynności finansowej u podmiotów, w stosunku do których zastosowano ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Warto w szczegółowy sposób zapoznać się z wprowadzonymi zmianami. 
Podstawa prawna nowelizacji: Ustawa z dnia 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. poz. 1626). >>>

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół CDN Partner we Wrocławiu